google-site-verification=JmhT1GoQOsnvcTVgiLoPIxzKy88OaUnk2qvkrdRHcRY

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
Ngày đăng: 15/11/2023 10:01 PM

  Thông Tin Bạn Cung Cấp 

  Thông tin hồ sơ của bạn. Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn đăng ký trên Nền Tảng, bao gồm tên người dùng, mật khẩu, ngày sinh (khi áp dụng), địa chỉ email và/hoặc số điện thoại của bạn, thông tin bạn tiết lộ trong hồ sơ người dùng của bạn, và ảnh hoặc video đại diện của bạn.
  Nội dung người dùng. Chúng tôi xử lý nội dung bạn tạo trên Nền Tảng, bao gồm hình ảnh, âm thanh và video bạn tải lên hoặc tạo, bình luận, hashtag, phản hồi, đánh giá và phát trực tiếp mà bạn thực hiện và siêu dữ liệu liên quan, chẳng hạn như thời điểm, địa điểm và người tạo nội dung (“Nội Dung Người Dùng”). Ngay cả khi bạn không phải là người dùng, thông tin về bạn có thể xuất hiện trong Nội Dung Người Dùng do người dùng trên Nền Tảng tạo hoặc xuất bản. Chúng tôi thu thập Nội Dung Người Dùng bằng cách tải trước tại thời điểm tạo, nhập hoặc tải lên, bất kể bạn chọn lưu hay tải lên Nội Dung Người Dùng đó, để đề xuất các tùy chọn âm thanh và cung cấp các đề xuất cá nhân hóa khác. Nếu bạn áp dụng hiệu ứng cho Nội Dung Người Dùng của bạn, chúng tôi có thể thu thập phiên bản Nội Dung Người Dùng không bao gồm hiệu ứng.
  Tin nhắn. Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp khi bạn soạn, gửi hoặc nhận tin nhắn thông qua các chức năng nhắn tin của Nền Tảng. Chúng bao gồm các tin nhắn bạn gửi hoặc nhận thông qua chức năng trò chuyện của chúng tôi khi liên lạc với các nhà bán lẻ bán hàng cho bạn và khi bạn sử dụng trợ lý ảo để mua hàng thông qua Nền Tảng. Thông tin đó bao gồm nội dung tin nhắn và thông tin về tin nhắn, chẳng hạn như thời điểm tin nhắn được gửi, nhận hoặc đọc và người tham gia tin nhắn. Xin lưu ý rằng các tin nhắn mà bạn chọn gửi cho những người dùng khác của Nền Tảng có thể được những người dùng đó truy cập và chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách những người dùng đó sử dụng hoặc chia sẻ tin nhắn.
  Chúng tôi có thể truy cập nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh và video, được tìm thấy trong bộ nhớ đệm của thiết bị của bạn, với sự cho phép của bạn. Ví dụ: nếu bạn chọn bắt đầu chia sẻ nội dung với nền tảng của bên thứ ba hoặc chọn dán nội dung từ bộ nhớ đệm vào Nền Tảng, chúng tôi truy cập thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ đệm để đáp ứng yêu cầu của bạn.
  Thông tin mua hàng. Khi bạn mua hàng hoặc thanh toán trên hoặc thông qua Nền Tảng, bao gồm cả khi bạn mua Điểm TikTok hoặc mua hàng hóa thông qua các tính năng mua sắm của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về giao dịch mua hoặc thanh toán, chẳng hạn như thông tin thẻ thanh toán, hóa đơn, giao hàng và thông tin liên hệ và các mặt hàng bạn đã mua.
  Danh bạ điện thoại và danh bạ mạng xã hội của bạn. Nếu bạn chọn đồng bộ hóa danh bạ điện thoại của mình, chúng tôi sẽ truy cập và thu thập thông tin như tên, số điện thoại và địa chỉ email, đồng thời khớp thông tin đó với những người dùng hiện tại của Nền Tảng. Nếu bạn chọn chia sẻ danh bạ mạng xã hội của mình, chúng tôi sẽ thu thập thông tin hồ sơ công khai của bạn cũng như tên và hồ sơ của những người trong danh bạ mạng xã hội của bạn.
  Bằn

  Zalo
  Hotline
  Hotline
  google-site-verification=hHbeP54wL3c3aHd3NtYXwu2cmhZa2hqg3B8K7JKKJOw google-site-verification=JmhT1GoQOsnvcTVgiLoPIxzKy88OaUnk2qvkrdRHcRY